Coaching en begeleiding docenten


De uitstroom van docenten is in de eerste jaren van hun carrière hoog. Meer dan een kwart van de leraren in het voortgezet onderwijs werkt na drie jaar niet meer in het onderwijs. Voor het basisonderwijs gelden ongeveer dezelfde cijfers. De voornaamste redenen zijn hoge werkdruk en een onzekere aanstelling.

 

Daarnaast blijken vele docenten nog niet competent genoeg te zijn in het begin van hun docenten- carrière. Dat komt mede doordat scholen zich gedwongen voelen door het groeiende lerarentekort docenten aan te stellen die nog geen formele lesbevoegdheid hebben.

 

Het is voor scholen een uitdaging om zowel het primaire proces (het lesgeven en begeleiden van leerlingen) goed te laten verlopen als een adequate begeleiding en professionalisering van hun docenten waar te kunnen maken.

 

Begeleiding en professionalisering zijn belangrijk wapens tegen uitval van leraren en het groeiende lerarentekort. GEEAT wil scholen helpen door hun docenten flexibel te begeleiden en op maat te ondersteunen met aandacht voor een toename van het zelfvertrouwen, verlagen van werkstress, verhogen van het welbevinden en groei in de lerarencompetenties.

 

Aan de hand van een intake-assessment (gesprekken en lesobservatie) worden leerdoelen en een persoonlijk begeleidingsplan vastgesteld. In het begeleidingsplan wordt opgenomen welke inhoudelijke criteria focus behoeven. Die worden bepaald door de motivatie van de leraar, de mate waarin deze kan interacteren met leerlingen en collega’s die de school als gemeenschap kenmerken en de school-context zelf, dus de situatie op de school waar de docent werkt.

 

GEEAT maakt gebruik van Nederlandse ‘kijkkaders” die lerarenopleidingen en nascholingsinstituten gebruiken als ook van observatie-modellen die succesvol in het buitenland worden gebruikt waaronder die van Finland, Estland en Canada.

 

Het is uiteraard mogelijk meerdere docenten op een school te begeleiden waarbij inwerktrajecten en intervisie deels met elkaar wordt uitgevoerd.

 

GEEAT kan ook zittende leraren begeleiden in het updaten van hun competenties, vergroten van hun arbeidsvreugde en indien nodig het verbeteren van het klassenmanagement.

 

Vergeet niet: De docent maakt het verschil! en Een goed begin is meer dan het halve werk!