Internationale studiereizen


Global Experiences Education and Academic Travel ondersteunt het binnen- en buitenlandse onderwijs door o.a. inspirerende studiereizen op maat met focus op de gewenste leeropbrengst.

Studiereizen 2024


De afgelopen 12 jaar zijn er naar volle tevredenheid van allerlei deelnemers uit en voor het onderwijs bijna honderd studiereizen op maat georganiseerd en begeleid. Uiteraard gaan reizen alleen door als de veiligheid niet in het geding is en kwaliteit van de reis gerealiseerd kan worden. Er wordt bij de studiereizen vanuit gegaan dat elke deelnemer een reisverzekering heeft. Deze kan, net als een annuleringsverzekering via GEEAT worden afgesloten.

 

Voor 2024 zijn de eerste van een tiental professionaliserings- en inspiratiereizen voor leidinggevenden en docenten in het onderwijs gerealiseerd.  De andere besloten onderwijsreizen zijn uitgewerkt en de deelnemers geboekt. Alleen de open studiereis naar IJsland voor 8 tot en met 14 december voor het PO, VO, MBO en HBO heeft nog plaats voor geïnteresseerden.  Neem bij interesse gerust contact op.

 

Voor 2025 zijn enkele professionaliserings voor schoolleiders gepland (o.a. naar Ierland en IJsland). 

Waarom onze klanten tevreden zijn:

 • Eerst brengen we precies in beeld wat de opdrachtgever wil bereiken met een studiereis. 
 • Het programma sluit aan de op de inhoudelijke doelen van de individuele deelnemers én organisatie waar ze aan verbonden zijn. 
 • Ontmoetingen met inspirerende schoolleiders en mondiale “onderwijs-toppers”.
 • Inhoudelijke reflecties en eventuele bijstellingen in detail tijdens de studiereis. 
 • De leeropbrengst van de professionaliseringsreis wordt tijdens en na de reis door elke deelnemer verwoord of uitgewerkt. 
 • Betere kijk gekregen op eigen onderwijs en waar ik met mijn eigen organisatie en/of mezelf als onderwijsprofessional op ga focussen 
 • Alle inhoudelijke vragen worden beantwoord door experts en eventueel de reisleiding
 • Duidelijke strakke logistiek waardoor alle tijd voor de inhouden van het leerprogramma
 • De gunstige prijs-kwaliteit verhouding

Wilt u of uw onderwijsteam meer weten of bent u op zoek naar een professionaliseringsreis, neem dan contact op. 

Agenda 2024


24 - 27 januari 2024

Besloten vierdaagse studiereis voor VO-ICT specialisten, docenten en schoolleiders naar British Education Training and Technology Show (BETT) in Londen met bezoek aan enkele PO en VO kwaliteitsscholen die intensief gebruik maken van innovatie met ICT en hoogwaardige technologie (21 deelnemers).


3 - 6 februari 2024

Besloten vierdaagse studiereis naar Riga (Letland) over studiesucces van leerlingen van 7 tot 16-jarigen. Doelgroep: docenten bovenbouw Nederlandse basisscholen en onderbouw voortgezet onderwijs, schoolleiders PO en VO, brugklascoördinatoren en mentoren. Maatwerkbezoeken op een pre-school (5 – 7 jarigen) en twee basisscholen (7 – 16 jarigen). 


13 - 20 april 2024

7-daagse studiereis naar British Columbia (Canada) voor 21 directeuren Voortgezet Onderwijs, en ambtenaren Ministerie van Onderwijs van Estland. Leeraccenten liggen op: visionair leiderschap, curriculumontwikkeling (transfer van ‘content based education” naar vraag en op ontwikkeling gericht wereldburgerschapsonderwijs), formatief handelen, kansen(on)gelijkheid en vorming professionele leergemeenschappen. 


14 - 20 september 2024

7-daagse studiereis Estland en Finland voor directeuren, docenten en IB-ers voor VERDI Scholen Primair Onderwijs   


28 september - 4 oktober 2024

7-daagse studiereis naar IJsland voor Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs uit Noord-Holland. Gericht op gepersonaliseerd onderwijs op inclusieve scholen ter voorbereiding op duurzaam functioneren in de samenleving voor élke leerling. 


9 - 15 november 2024

7-daagse studiereis naar IJsland voor Samenwerkingsverband Primair Onderwijs uit Noord-Holland. Gericht op specialistische inzet voor “rugzakleerlingen” op de pre-school, basisschool (6 – 16 jarigen in IJsland) en op naschoolse educatieve centra. 


23 - 30 november 2024

8-daagse professionaliseringsreis voor (adjunct-)schoolleiders primair en voortgezet onderwijs naar British Columbia (Canada). Leerthema’s: visiegestuurd onderwijs, persoonlijke leiderschap, professionele leergemeenschappen, kansen(on)gelijkheid en curriculumontwikkeling.


8 - 14 december 2024 

Open studiereis naar IJsland voor schoolleiders, docenten, lerarenopleiders PO, VO en MBO. Inhouden: gepersonaliseerd leren, inclusief onderwijs in PO, VO én beroepsonderwijs, wereldburgerschapsonderwijs, formatieve cultuur, society based learning, well being, positive based schools  en visionair leiderschap.


Agenda 2025


22 - 25 januari 2025

Open inschrijfreis: studiereis voor docenten, ICT-specialisten en schoolleiders naar British Education Training and Technology Show (BETT) in Londen met bezoek aan PO en VO kwaliteitsscholen die intensief gebruik maken van innovatie met ICT en hoogwaardige technologie (max: 20 deelnemers).


2 - 7 februari 2025

Open 6-daagse studiereis Schotland. Thema’s: Girfec (Getting It Right For Every Child); lerarenopleiding en professionaliserings docenten, natuurlijk leren, community schools, motivatie en wellbeing, spelend leren en flexibele curricula. 


2de week maart 2025

6-daagse studiereis Ierland voor PO en VO-docenten, schoolleiders en beleidsmakers gericht op leesonderwijs, tweetaling onderwijs, inclusief onderwijs, community schools en professionalisering schoolleiders


5 - 12 april 2025

8-daagse professionaliseringsreis voor (adjunct-)schoolleiders primair en voortgezet onderwijs naar British Columbia (Canada). Leerthema’s: visiegestuurd onderwijs, persoonlijke leiderschap, professionele leergemeenschappen, kansen(on)gelijkheid en curriculumontwikkeling


Maart/april 2025

in voorbereiding 8-daagse studiereis naar British Columbia (Canada) voor schoolleiders, onderwijswetenschappers en beleidsmakers onderwijs uit Estland. 


 

 

 

Voor eind 2024 en 2025 zijn nog enkele reizen in voorbereiding. Voor een studiereis op maat kan altijd worden bekeken wat er mogelijk is. Dit wordt met name bepaald door de mogelijkheden in het te bezoeken land (feestdagen en vakanties). 


Gerealiseerde reizen 2022 en 2023


 • British Columbia (Canada) voor Ministerie van Onderwijs en Cultuur van Finland en 10 Finse universiteiten met ‘teacher training schools’
 • Vancouver (Canada): 8-daagse professionaliseringsreis voor schoolleiders en beleidsmedewerkers uit van Jong Leren Basisscholen  
 • Schotland: Edinburgh, Stirling en Glasgow voor schoolleiders en docenten PO, VO plus Pabo
 • Finland: voor netwerk wereldburgerschap scholen NUFFIC 
 • Estland in combinatie met Finland: diverse keren voor o.a. Platform TL en Quadraam 
 • IJsland: op maat voor samenwerkingsverbanden PO en VO;  open studiereis voor VO en MBO en voor cursisten master Innovation and Leadership.
 • Polen (Gdansk en Warschau): curricumontwikkeling in PO en VO in relatie tot geïntegreerd leren (STEM en STEAM), differentiëren, MVT,  curriculumontwikkeling en kwaliteitsborging.