Global Experiences Education and Academic Travel ondersteunt het binnen-en
buitenlandse onderwijs door o.a. inspirerende studiereizen op maat met
focus op de gewenste leeropbrengst.

Canada, Estland, Finland, Japan, Schotland en Singapore behoren op veel terreinen tot de top van de wereld qua hoogwaardig onderwijs en inspirerende onderwijsontwikkelingen. Wij nemen u mee naar de achtergronden van de leerprestaties en persoonlijke ontwikkelingen van leerlingen en onderwijsprofessionals in deze landen of indien u wilt naar andere bestemmingen met aansprekend uniek onderwijs.

AGENDA studiereizen voor 2023 en 2024 :

 

Sinds het voorjaar van 2022 zijn er naar volle tevredenheid van de deelnemers diverse studiereizen georganiseerd en begeleid. Uiteraard gaan reizen alleen door als de veiligheid niet in het geding is en kwaliteit van de reis gerealiseerd kan worden. Er wordt bij de studiereizen vanuit gegaan dat elke deelnemer een reisverzekering heeft. Deze kan, net als een annuleringsverzekering via GEEAT worden afgesloten.

 

De meeste studiereizen voor 2023 en enkele al voor 2024 worden op maat ontwikkeld en zijn geheel afgestemd op de wensen en leerdoelen van de opdrachtgever en deelnemers. In 2023 vindt één open inschrijfreis plaats naar IJsland (15 t/m 21 april) . Dit land wordt veel bezocht door Scandinavische landen wegens met name de unieke wijze waarop in een geheel inclusief onderwijssysteem gepersonaliseerd leren in krachtige leergemeenschappen wordt vormgegeven.

2023 :

19 - 24 maart

15 – 21 april

10 - 18 juni

7 - 12 oktober

9 - 15 dec

Finland: besloten studiereis in samenwerking met Nuffic voor scholen van Netwerk Global Citizenship (en Tweetalig Onderwijs). Focus op totstandkoming en borging van een inspirerend 21e eeuws curriculum gebaseerd op meertaligheid, wereldburgerschap, duurzaamheid en gepersonaliseerd leren voor multicultureel doelgroepen in het basis en voortgezet onderwijs.

IJsland. Deze reis laat zien en beleven hoe de IJslanders sinds 2000 effectief bezig zijn met gepersonaliseerd leren, inclusiviteit vormgeven en de wijze van partnerschap met het bedrijfsleven uitvoeren. De open inschrijfreis is vooral geschikt voor leidinggevenden en docenten uit het VMBO, VO, PO en MBO. 

British Columbia. Canada: besloten studiereis voor Finse universiteiten met een “Teacher Training School” en onderwijs-ontwikkelingspecialisten van de Finse Agency for Education en het Ministerie van Onderwijs. Centraal staan ontwikkelingen en innovaties in het opleiden en professionaliseren van docenten, inspirerend en effectief schoolleiderschap, curriculum ontwikkeling en deep learning.

IJsland. Studiereis naar IJsland voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs primair onderwijs in Noord-Holland.

Estland en Finland. In ontwikkeling 7 daagse studiereis naar Estland en Finland voor drie scholen voor voortgezet onderwijs in Gelderland.


2024 :

13 – 20 April

19 – 29 Sept

In voorbereiding 7-daagse studiereis naar Canada voor schoolleiders en onderwijsontwikkelaars van Gümnaasium (bovenbouw algemeen voortgezet onderwijs) en Ministerie van Onderwijs uit Estland.

In voorbereiding studiereis voor aardrijkskunde docenten en fysisch geografen naar IJsland. Een 11-daagse spectaculaire reis langs uniek natuurschoon waar verklaard en gezien wordt hoe allerlei landschappen en natuurverschijnselen ontstaan. Dit betreft vulkanen, watervallen, geysers, gesteenten, gletsjers, canyons, erosievormen, aardbevingen, en uit elkaar schuivende continenten. Ook aandacht hoe de mensen in IJsland hier mee omgaan en hoe in het PO en VO-onderwijs als op de lerarenopleidingen de ‘actieve aarde’ kan worden opgenomen (max 21 deelnemers).


2022 :

oktober

oktober

november

december

Estland en Finland: besloten studiereis voor leden van het Platform TL met o.a. inspirerende voorbeelden van schoolleiderschap, curriculumontwikkeling, ICT-rijk onderwijs, ondernemerschap, inclusief onderwijs, ontwikkelingen leergemeenschappen en regionale communities, formatieve toetsing, vraaggericht leren, sociale en persoonlijke ontwikkeling plus duurzaamheid in het onderwijs.

Vancouver, Canada: besloten studiereis schoolleiders basisonderwijs van Jong Leren naar o.a. deep learning, inspirerend leiderschap, succesvol innoveren, vraaggericht onderwijs, vorming van krachtige leergemeenschappen, professionalisering personeel, duurzaamheid en gepersonaliseerd leren.

IJsland. Open studiereis naar dit qua natuur maar ook qua onderwijssysteem unieke land. Accent ligt op leiderschap, inclusief onderwijs, effectief innoveren, gepersonaliseerd leren, kwaliteitszorg, burgerschap en beroepsonderwijs (integratie VMBO + MBO in middelbare scholen). Deze inspirerende reis is geschikt voor schoolleiders, onderwijsvernieuwers en onderwijsverantwoordelijken uit het PO, VO, (V)MBO en HBO.

Estland en Finland: open studiereis met voorrang voor leden van het Platform TL met o.a. inspirerende voorbeelden van schoolleiderschap, curriculumontwikkeling, ICT-rijk onderwijs, ondernemerschap, inclusief onderwijs, ontwikkelingen leergemeenschappen en regionale communities, formatieve toetsing, vraaggericht leren, sociale en persoonlijke ontwikkeling plus duurzaamheid in het onderwijs.


Wilt U of uw organisatie een inspirerende professionaliseringsreis op maat naar een bepaalde bestemming neem dan contact op: Klik  CONTACT

Gerealiseerde studiereizen van vorige jaren :

 

Canada (British Columbia en Quebec)

Finland :

Estland :

IJsland :

Singapore :

Schotland :

China :

Canada (British Columbia en Quebec): diverse studie- en inspiratiereizen voor schoolleiders, bestuurders en docenten naar Vancouver, Victoria en Montreal met accent op ‘deep learning’, leiderschap, effectief aanleren andere taal en curriculumontwikkeling.

ruim 30 studiereizen voor schoolleiders, bestuurders, docenten, lerarenopleidingen en onderwijsorganisaties t.b.v. van PO, VO, MBO en HBO sinds 2009

open en besloten studiereizen gericht op leiding geven aan onderwijsinnovatie, ICT en leren, professionalisering leraren en borgen onderwijskwaliteit, onderwijs en duurzaamheid plus ondernemerschap t.b.v. PPO, VO, MBO en HBO.

6 en 7-daagse studiereizen gericht op geheel inclusief onderwijs, integratie beroeps en algemeen voortgezet onderwijs, gepersonaliseerd leren, burgerschap en duurzaamheid, visionaire schoolleiders, effectief onderwijssysteem en leergemeenschappen met een hoge graad van welbevinden. Uiteraard kwamen de deelnemers in aanraking met de uniek spectaculaire landschappen van IJsland, verklaring ervan en consequenties ervan hoe in dunbevolkte moeilijk bereikbare gebieden toch volwaardig onderwijs wordt georganiseerd. Reizen in gehuurde busjes van max 9 personen die we zelf besturen.

open en besloten studiereizen naar opleiden en professionaliseren docenten en schoolleiders, leiderschap in onderwijsinnovatie en curriculumontwikkelingen, borgen onderwijskwaliteit, verkrijgen kwaliteitscultuur en verkrijgen hoge onderwijsrendementen.

studiereizen naar spelend leren, opleiden en nascholen van docenten, professionalisering schoolleiders, gepersonaliseerd leren en GIRFEC , learning communities en toepassen van taalopbrengsten middels ICT en vakkenintegratie plus harmonisering verantwoordelijkheden lokale overheid en school.

open en besloten studiereizen gericht op onderwijsinnovatie tussen scholen PO, VO en universiteiten (Normal Universities), curriculum uitwisseling en opzetten partnerschappen


Diverse studiereizen op maat naar scholen en universiteiten in landen in Azië, Afrika en Noord-Amerika.

Waarom onze klanten tevreden zijn :

 

  • Eerst brengen we precies in beeld wat de opdrachtgever wil bereiken met een studiereis
  • Het programma sluit aan de op de inhoudelijke doelen van de individuele deelnemers én organisatie waar ze aan verbonden zijn
  • Ontmoetingen met inspirerende schoolleiders en mondiale “onderwijs-toppers”
  • Inhoudelijke reflecties en eventuele bijstellingen in detail tijdens de studiereis
  • De leeropbrengst van de professionaliseringsreis wordt tijdens en na de reis door elke deelnemer verwoord of uitgewerkt
  • Betere kijk gekregen op eigen onderwijs en waar ik met mijn eigen organisatie en/of mezelf als onderwijsprofessional op ga focussen 
  • Alle inhoudelijke vragen worden beantwoord door experts en eventueel de reisleiding
  • Duidelijke strakke logistiek waardoor alle tijd voor de inhouden van het leerprogramma
  • De prijs-kwaliteit verhouding

Wilt u of uw onderwijsteam meer weten of bent u op zoek naar een professionaliseringsreis, neem dan contact op :
klik CONTACT