Global Experiences Education and Academic Travel ondersteunt het binnen-en
buitenlandse onderwijs door o.a. inspirerende studiereizen op maat met
focus op de gewenste leeropbrengst.

Canada, Estland, Finland, Japan, Schotland en Singapore behoren op veel terreinen tot de top van de wereld qua hoogwaardig onderwijs en inspirerende onderwijsontwikkelingen. Wij nemen u mee naar de achtergronden van de leerprestaties en persoonlijke ontwikkelingen van leerlingen en onderwijsprofessionals in deze landen of indien u wilt naar andere bestemmingen met aansprekend uniek onderwijs.

AGENDA inspirerende studiereizen voor 2022 en 2023 :

 

Ondanks de beperkingen van de afgelopen twee jaar door corona om fysiek de grenzen over te gaan om inspirerende leerervaringen op te doen en nieuwe onderwijsontwikkelingen te ontdekken, zijn er voor 2022 en 2023 bijzondere studiereizen gepland. Bij al onze studiereizen gaan we er van uit dat de deelnemers voldoen aan de gestelde eisen die het land waar we naar toe gaan, stelt. U kunt bij onze studiereizen een reisverzekering met corona-dekking afsluiten. Tevens is een annuleringsverzekering voor onze studiereizen met coronadekking mogelijk af te sluiten. Uiteraard gaan reizen alleen door als het complete gewenste programma mogelijk is en er sprake is van een veilige medische situatie.

2022 :

1 - 7 okt

22 - 29 okt

26 nov – 2 dec 

10 - 16 dec

Estland en Finland: besloten studiereis voor leden van het Platform TL met o.a. inspirerende voorbeelden van schoolleiderschap, curriculumontwikkeling, ICT-rijk onderwijs, ondernemerschap, inclusief onderwijs, ontwikkelingen leergemeenschappen en regionale communities, formatieve toetsing, vraaggericht leren, sociale en persoonlijke ontwikkeling plus duurzaamheid in het onderwijs.

Vancouver, Canada: besloten studiereis schoolleiders basisonderwijs van Jong Leren naar o.a. deep learning, inspirerend leiderschap, succesvol innoveren, vraaggericht onderwijs, vorming van krachtige leergemeenschappen, professionalisering personeel, duurzaamheid en gepersonaliseerd leren.

IJsland. Open studiereis naar dit qua natuur maar ook qua onderwijssysteem unieke land. Accent ligt op leiderschap, inclusief onderwijs, effectief innoveren, gepersonaliseerd leren, kwaliteitszorg, burgerschap en beroepsonderwijs (integratie VMBO + MBO in middelbare scholen). Deze inspirerende reis is geschikt voor schoolleiders, onderwijsvernieuwers en onderwijsverantwoordelijken uit het PO, VO, (V)MBO en HBO.

Estland en Finland: open studiereis met voorrang voor leden van het Platform TL met o.a. inspirerende voorbeelden van schoolleiderschap, curriculumontwikkeling, ICT-rijk onderwijs, ondernemerschap, inclusief onderwijs, ontwikkelingen leergemeenschappen en regionale communities, formatieve toetsing, vraaggericht leren, sociale en persoonlijke ontwikkeling plus duurzaamheid in het onderwijs.


2023 :

begin april

25 – 31 maart

6 – 13 mei

10 - 17 jun

Finland: besloten studiereis in samenwerking met Nuffic voor scholen van Netwerk Global Citizenship (en Tweetalig Onderwijs). Focus op totstandkoming en borging van een inspirerend 21e eeuws curriculum gebaseerd op meertaligheid, wereldburgerschap, duurzaamheid en gepersonaliseerd leren voor multicultureel doelgroepen in het basis en voortgezet onderwijs.

IJsland. Deze reis laat zien en beleven hoe de IJslanders sinds 2000 effectief bezig zijn met gepersonaliseerd leren, inclusiviteit vormgeven en de wijze van partnerschap met het bedrijfsleven uitvoeren. De open inschrijfreis is vooral geschikt voor leidinggevenden en docenten uit het VMBO, VO, PO en MBO.

Vancouver, Canada. Open studiereis voor schoolleiders, kwaliteitszorg-coördinatoren en docenten PO, VO naar sociaal-emotioneel leren, betekenisvol leren, effectief inspirerend leiderschap, curriculum-innovatie, learning communities, gepersonaliseerd leren en vorming schoolplannen

British Columbia. Canada: besloten studiereis voor Finse universiteiten met een “Teacher Training School” en onderwijs-ontwikkelingspecialisten van de Finse Agency for Education en het Ministerie van Onderwijs. Centraal staan ontwikkelingen en innovaties in het opleiden en professionaliseren van docenten, inspirerend en effectief schoolleiderschap, curriculum ontwikkeling en deep learning.


Wilt U of uw organisatie een inspirerende professionaliseringsreis op maat naar een bepaalde bestemming neem dan contact op: Klik  CONTACT

Gerealiseerde studiereizen van vorige jaren :

 

Canada (British Columbia en Quebec)

Finland :

Estland :

Singapore :

Schotland :

China :

diverse studie- en inspiratiereizen voor schoolleiders naar Vancouver, Victoria en specialisten tweetalig onderwijs naar Montreal.

ruim 30 studiereizen voor schoolleiders, bestuurders, docenten, lerarenopleidingen en onderwijsorganisaties t.b.v. van PO, VO, MBO en HBO sinds 2009

open en besloten studiereizen gericht op leiding geven aan onderwijsinnovatie, ICT en leren, professionalisering leraren en borgen onderwijskwaliteit, onderwijs en duurzaamheid plus ondernemerschap t.b.v. PPO, VO, MBO en HBO.

open en besloten studiereizen naar opleiden en professionaliseren docenten en schoolleiders, leiderschap in onderwijsinnovatie en curriculumontwikkelingen, borgen onderwijskwaliteit, verkrijgen kwaliteitscultuur en verkrijgen hoge onderwijsrendementen.

studiereizen naar spelend leren, opleiden en nascholen van docenten, professionalisering van schoolleiders, leiding geven aan curriculum-innovatie, contextrijk leren, taalopbrengst verhogen met techniek en de OECD-principes van leren

open en besloten studiereizen gericht op onderwijsinnovatie tussen scholen PO, VO en universiteiten (Normal Universities), curriculum uitwisseling en opzetten partnerschappen


Diverse studiereizen op maat naar scholen en universiteiten in landen in Azië, Afrika en Noord-Amerika.

Waarom onze klanten tevreden zijn :

 

  • Eerst brengen we precies in beeld wat de opdrachtgever wil bereiken met een studiereis
  • Het programma sluit aan de op de inhoudelijke doelen van de individuele deelnemers én organisatie waar ze aan verbonden zijn
  • Ontmoetingen met inspirerende schoolleiders en mondiale “onderwijs-toppers”
  • Inhoudelijke reflecties en eventuele bijstellingen in detail tijdens de studiereis
  • De leeropbrengst van de professionaliseringsreis wordt tijdens en na de reis door elke deelnemer verwoord of uitgewerkt
  • Betere kijk gekregen op eigen onderwijs en waar ik met mijn eigen organisatie en/of mezelf als onderwijsprofessional op ga focussen 
  • Alle inhoudelijke vragen worden beantwoord door experts en eventueel de reisleiding
  • Duidelijke strakke logistiek waardoor alle tijd voor de inhouden van het leerprogramma
  • De prijs-kwaliteit verhouding

Wilt u of uw onderwijsteam meer weten of bent u op zoek naar een professionaliseringsreis, neem dan contact op :
klik CONTACT