Global Experiences Education and Academic Travel ondersteunt het binnen-en
buitenlandse onderwijs door o.a. inspirerende studiereizen op maat met
focus op de gewenste leeropbrengst.

Canada, Estland, Finland, Japan, Schotland en Singapore behoren op veel terreinen tot de top van de wereld qua hoogwaardig onderwijs en inspirerende onderwijsontwikkelingen. Wij nemen u mee naar de achtergronden van de leerprestaties en persoonlijke ontwikkelingen van leerlingen en onderwijsprofessionals in deze landen of indien u wilt naar andere bestemmingen met aansprekend uniek onderwijs.

AGENDA inspirerende studiereizen voor 2020 en 2021 :

2020 :

26 - 31 jan

8 - 15 mrt

29 mrt - 3 apr

4 – 11 apr

9 – 20 jun

1 - 12 sep

27 sep – 2 okt

4 – 9 okt

7 – 14 nov

6 – 11 dec

Finland   Besloten studiereis schoolleiders PO naar Universiteit Oulu, Trainingsscholen en eco-school gericht op toekomstgericht inclusief onderwijs, veranderingsmanagement, persoonlijk leiderschap, sociale leergemeenschappen, formatieve toetsing, optimalisering leeromgeving en 21st century skills

Noord-Finland   Besloten studiereis voor PO-docenten SKOSO naar o.a. gepersonaliseerd leren, innovatieve didactiek, co-teaching, toetsing en betekenisvol leren. (verplaatst naar 2021 wegens het corona-virus)

Nederland   Besloten studiereis voor Finse schoolleiders en decanen naar o.a. tweetalig onderwijs, schoolleiderschap, excellent onderwijs en burgerschap. (niet door gegaan wegens het Corona-virus)

Vancouver, Canada   Besloten studiereis schoolleiders PO van JONG LEREN naar o.a. sociaal-emotioneel leren, ‘deep learning’, effectief innoveren, vraaggericht zelfstandig leren, krachtige leergemeenschappen en schoolleiderschap.  (verplaatst naar october 2021)

Albanië   Open academische rondreis met veel achtergronden over samenleving en ontwikkelingen (opmerking: niet speciaal voor het onderwijs).  (Deze rondreis is verplaatst naar 2022 in verband met het coronavirus)

Oezbekistan   Open academische rondreis met veel achtergronden over samenleving en sociaal-economische ontwikkelingen waaronder onderwijsinnovatie (opmerking: niet speciaal voor het onderwijs).   (Deze studiereis is verplaatst naar 2021 in verband met het coronavirus)

Schotland   Open studiereis voor schoolleiders PO, VO en HBO. Focus op o.a. natuurlijk en betekenisvol leren, 21 eeuwse vaardigheden en leven lang leren, curriculum ontwikkeling, innovatie management, burgerschap en persoonsontwikkeling, community learning, interdisciplinair opleiden en leiderschap.  (Deze studiereis is verplaatst naar 2021 in verband met het coronavirus)

Estland   open studiereis voor schoolleiders en onderwijsvernieuwers PO, VO, MBO en HBO. Accenten liggen op ICT en leren voor leerlingen en gehele school, ondernemerschap, visionair leiding geven, flexibilisering in het onderwijs, voorschools curriculum, duurzame school en maatwerk.  (Deze studiereis is verplaatst naar 2021 in verband met het coronavirus)

Vancouver, Canada   Open studiereis voor schoolleiders en docenten PO, VO naar o.a. sociaal-emotioneel leren, betekenisvol leren, effectief leiderschap, inclusief onderwijs, effectief innoveren van curricula, interdisciplinair, krachtige leergemeenschappen en gepersonaliseerd leren.  (Deze studiereis is verplaatst naar 2021 in verband met het coronavirus)

Finland   Besloten studiereis voor PO, VO, Pabo’s en lerarenopleidingen. Accent op o.a. opleidingsscholen, beleid hoog studierendement, curricula,verantwoord leren en studeren,  ondernemerschap, inclusiviteit, co-teaching en formatief toetsen.  (Deze studiereis is verplaatst naar 2021 in verband met het coronavirus)


2021 :

24 – 29 feb

April 2021

Oktober 2021

Finland   Besloten studiereis voor Interne Begeleiders basisscholen naar o.a. gepersonaliseerd leren, effectieve onderwijszorg, persoonlijke en sociale ontwikkeling, burgerschap, moderne door ICT ondersteunde leeromgevingen, omgaan met leeruitdagingen binnen rekenen en taal, sociale leergemeenschappen. (Deze studiereis gaat wegens Covid19 niet door en wordt verplaatst naar de winter van schooljaar 2021-2022)

Wordt voorbereid :   IJsland (gepersonaliseerd onderwijs en toetsing, inclusief onderwijs, integratie algemeen en beroepsonderwijs, betekenisvol leren) Deze studiereis is voor leidinggevenden en docenten uit het PO, VO, MBO en HBO. ((Deze studiereis kan in het voorjaar van 2021 niet worden uitgevoerd wegens Covid 19 en wordt verplaatst naar voorjaar 2022.)

Wordt voorbereid voor schoolleiders PO en VO :   Canada, British Columbia (leiderschap, inclusief onderwijs, effectief innoveren, learning communities, omgevingsonderwijs en persoonlijke ontwikkeling, breinleren, onderwijs voor speciale doelgroepen)


Wilt U of uw organisatie een inspirerende professionaliseringsreis op maat naar een bepaalde bestemming neem dan contact op: Klik  CONTACT

Gerealiseerde studiereizen in 2019 en eerder :

 

Canada: British Columbia en Quebec : diverse studiereizen voor schoolleiders naar Vancouver en Victoria en voor specialisten tweetalig onderwijs naar Montreal.

Finland :

Estland :

Singapore :

Schotland :

China :

ruim 30 studiereizen voor schoolleiders, bestuurders, docenten, lerarenopleidingen en onderwijsorganisaties t.b.v. van PO, VO, MBO en HBO sinds 2009

open en besloten studiereizen gericht op leiding geven aan onderwijsinnovatie, ICT en leren, professionalisering leraren en borgen onderwijskwaliteit, onderwijs en duurzaamheid plus ondernemerschap t.b.v. PPO, VO, MBO en HBO.

open en besloten studiereizen naar opleiden en professionaliseren docenten en schoolleiders, leiderschap in onderwijsinnovatie en curriculumontwikkelingen, borgen onderwijskwaliteit, verkrijgen kwaliteitscultuur en verkrijgen hoge onderwijsrendementen.

studiereizen naar spelend leren, opleiden en nascholen van docenten, professionalisering van schoolleiders, leiding geven aan curriculum-innovatie, contextrijk leren, taalopbrengst verhogen met techniek en de OECD-principes van leren

open en besloten studiereizen gericht op onderwijsinnovatie tussen scholen PO, VO en universiteiten (Normal Universities), curriculum uitwisseling en opzetten partnerschappen


Diverse studiereizen op maat naar scholen en universiteiten in landen in Azië, Afrika en Noord-Amerika.

Waarom onze klanten tevreden zijn :

 

  • Eerst brengen we precies in beeld wat de opdrachtgever wil bereiken met een studiereis
  • Het programma sluit aan de op de inhoudelijke doelen van de individuele deelnemers én organisatie waar ze aan verbonden zijn
  • Ontmoetingen met inspirerende schoolleiders en mondiale “onderwijs-toppers”
  • Inhoudelijke reflecties en eventuele bijstellingen in detail tijdens de studiereis
  • De leeropbrengst van de professionaliseringsreis wordt tijdens en na de reis door elke deelnemer verwoord of uitgewerkt
  • Betere kijk gekregen op eigen onderwijs en waar ik met mijn eigen organisatie en/of mezelf als onderwijsprofessional op ga focussen 
  • Alle inhoudelijke vragen worden beantwoord door experts en eventueel de reisleiding
  • Duidelijke strakke logistiek waardoor alle tijd voor de inhouden van het leerprogramma
  • De prijs-kwaliteit verhouding

Wilt u of uw onderwijsteam meer weten of bent u op zoek naar een professionaliseringsreis, neem dan contact op :
klik CONTACT