Professionalisering schoolleiders en advies


Wij ondersteunen op de volgende wijze het onderwijs:    

 • Professionalisering schoolleiders en leidinggevenden
 • Kwaliteitsmetingen onderwijs en aanbevelingen ter verbetering
 • Inspiratie en studiereizen voor bestuurders, schoolleiders en docenten (Studiereizen)
 • Aanvragen van subsidies
 • Advisering en scholing internationalisering en duurzaamheid
 • Verzorgen van inspiratie-lezingen en gastcolleges

Professionalisering schoolleiders en leidinggevenden

 

Het is een cliché maar daardoor niet minder waar: De docent maakt het verschil. Maar zonder een professionele schoolleider kan de docent het verschil niet maken.

We bieden professionalseringsreizen op maat aan voor schoolleiders waarbij de werkvormen om persoonlijke leerdoelen te bereiken door ervaren inspirerende schoolleiders uit binnen en buitenland alsmede gespecialiseerde docenten op dit gebied worden begeleid. De volgende thema’s krijgen bij genoemde professionaliseringsreizen voor schoolleiders expliciete aandacht:

 

1.         Curriculum ontwikkeling op school: hierbij gaat het erom dat de schoolleider leiding geeft aan curriculumontwikkeling aan de hand van reflecties op curriculumkeuzes. Inhoudelijk wordt ook aandacht besteed aan: 

 • hoe op de school de basis op orde te krijgen en houden. Denk daarbij aan versterking van  het leesonderwijs (literacy) en rekenonderwijs (numeracy) 
 • effectief benutten van technologie waaronder AI in het onderwijs
 • formatief en summatief evalueren en toetsen
 • optimalisering leeromgeving 
 • STEM, STEAM en STREAM

2.         Versterking van de school als professionele leergemeenschap. Hoe creëer je een professionele leercultuur door leiding te geven aan collectief leren.

 

3.         Persoonlijk Leiderschap: we kunnen u als leidinggevende ‘scannen’ op uw school. Uw stijl en manier van leiding geven wordt geïnventariseerd, door u en ons geïnterpreteerd om vervolgens u te ondersteunen in een plan hoe u als leidinggevende te veranderen. Het gaat erom de leiderschapsstijl te verbinden aan uw persoonlijkheid, vaardigheden en drijfveren in de context waarin de schoolleider moet leidinggeven.

 

4.         Visiegestuurd onderwijs: De schoolleider wordt uitgedaagd een gedragen visie te   ontwikkelen en hoer doelgericht leiding aan te geven.

 

5.         Kansen(on)gelijkheid: hierbij gaat het erom dat de (school)leider kennis en inzicht heeft over de kansen(on)gelijkheid op diens eigen school.  De schoolleider leert hoe positieve invloed te hebben op het vergroten van kansengelijkheid; verkrijgen van hoge verwachtingen van de leerlingen, docenten en ouders; professionaliteit (professionalisering op school en hebben van een professionele cultuur); (school)taal en woordenschat van de leerlingen, maatwerk voor de leerlingen, samenwerken met partners en ouderbetrokkenheid. 

 

6.         Samenwerken aan passend onderwijs: welke ondersteuning kan de school en de regio bieden aan passend onderwijs. Hoe worden verbindingen gelegd en samenwerking onderhouden met externe partners als o.a. samenwerkingsverbanden, jeugdzorg en het speciaal onderwijs.