Begeleiding en professionalisering van schoolleiders en leidinggevenden in het onderwijs

 

De beoogde groei en ontwikkeling van leerlingen, studenten en medewerkers gaat niet vanzelf. Al maakt de docent voor de leerlingen het verschil en is de interactie tussen de leraar en leerlingen cruciaal; om een functionerende school te zijn waar structureel goed onderwijs wordt gerealiseerd zijn kundige leidinggevenden nodig.

 

Leiderschap is een karaktereigenschap én een competentie. Het komt in vele soorten en maten voor. Zoals o.a. authentiek, verbindend, effectief, coachend, directief en delegerend. Het kan grotendeels aangeleerd worden.

 

Een goede leider in het onderwijs weet precies welke leiderschapsstijl werkt in welke situatie. Volgens de ‘leiderschapsgoeroe” Covey zijn er zeven competenties die een schoolleider tot een succesvolle leider maken:

 

1. Kunnen reflecteren op eigen functioneren

2. Eigen doelen helder hebben

3. Deze doelen doelgericht nastreven (focus)

4. Zoeken naar de beste oplossing voor iedereen (niet alleen voor jezelf)

5. Empathie voelen voor je medewerkers

6. Een teamplayer zijn

7. Gezonde balans weten te vinden tussen je werk en je privéleven

 

Maar altijd gaat het bij leiderschap in de school erom om vanuit een persoonlijke verbinding met teamleden onderwijskundig leiding te geven.

 

GEEAT kan voor zittende en aanstaande schoolleiders (en andere leidinggevenden in de school) professionalisering en coaching bieden met de volgende inhouden/doelen:

  

- persoonlijke kwaliteiten nodig voor succesvol leiderschap

- typen van leiderschap in diverse lagen van de school

- soorten van leiderschap

- wat wordt bedoeld met goed leiderschap?

- hoe word je een succesvolle effectieve schoolleider?

- welk type leidinggevende ben je zelf? (scan)

- creatie van een betrokken leergemeenschap

- leiding geven aan curriculum-innovatie

- leiding geven aan jezelf (schoolleider ontwikkel plan)

- persoonlijke onderwijsvisie

- hoe loop je vast, hoe kom je er vervolgens weer uit en blijf je overeind?

- do’s and don’ts vanuit de theorie en de praktijk

 


GEEAT maakt gebruik van de opgedane kennis en ervaringen van succesvolle inspirerende schoolleiders waar een duurzame relatie en samenwerking mee is opgebouwd. Dit zijn met name Nederlandse directeuren en bestuurders maar ook velen uit Estland, Finland, Canada en Singapore die vanuit een duidelijke missie en toekomstbewuste onderwijsvisie hun scholen effectief hebben geleid.

 

De gerealiseerde uitkomsten zijn sterke betrokken leergemeenschappen met hoge leerresultaten van de leerlingen (21st century proof), een hoge arbeidssatisfactie, een kwaliteitscultuur, een voor de leerlingen betekenisvoller en persoonlijker curriculum en een samenhangende aanpak van de onderwijsrealisatie waar leerlingen en ouders mede- eigenaar van zijn.

 

Daarbij is de inzet van continue geschoolde leraren, die verantwoordelijkheden delen (co-teaching) en leerprocessen en ontwikkelingen van hun leerlingen direct leiden, voorwaardelijk voor totstandkoming en behoud van de genoemde leerresultaten.

 

Het is uiteraard mogelijk om meerdere leidinggevenden op een school of van één organisatie te begeleiden of op maat te professionaliseren. Dit kan op locatie maar ook deels online.

 

GEEAT werkt samen met de Universiteit van Oulu (Finland) waarmee het interactieve online-scholingsprogramma’s aanbiedt voor zittende en aanstaande schoolleiders. Maatwerk en begeleiding in leeropdrachten kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands plaatsvinden.

 

Vergeet niet:

 

“Voor iemand die niet weet waar hij heen wil, bestaat er geen gunstige wind.” (Seneca, ca 3 v. Chr – ca 65 n. Chr.),

 

”Ik geloof dat leiderschap ooit stond voor spierballen, maar tegenwoordig betekent het overweg kunnen met mensen.” (Gandhi, 1917 – 1984) en

 

“In de formule a = x + y + z staat a voor succes, x voor werk, y voor ontspanning en z voor je mond houden.” (Einstein, 1879 – 1955)

André Nijsen

directeur GEEAT

M: a.nijsen@geeat.nl

 

T: 06 50 24 21 11